/ / Metoder for statlig regulering av økonomien

Metoder for statlig regulering av økonomien

Staten realiserer sine økonomiske funksjonergjennom den relevante gren av politikken. Ofte identifiseres økonomisk politikk med offentlig regulering. Derfor er det noen ganger vanskeligheter med en klar definisjon av hva som utgjør og hva er metodene for statlig regulering av økonomien.

Under metodene for statlig regulering av økonomien, somregjere, forstå statens direkte innflytelse på markedsforhold og enhetens funksjon for å sikre de nødvendige vilkårene for markedsmekanismer. Statlig regulering av økonomien er en av komponentene i økonomisk politikk. Det påvirker 3 sammenhengende deler av produksjonsprosessen. Disse inkluderer regulering av ressurser, produksjon og økonomi.

Former og metoder for statlig reguleringØkonomi, først og fremst, er bestemt av målene som står overfor styrende organer. Også deres valg er påvirket av verktøyene og betyr at staten kontrollerer når man implementerer økonomisk politikk.

Ulike metoder og statsmidlerregulering av økonomien som tar sikte på å informere de store aktørene om den nåværende tilstanden i den økonomiske levetiden av landet og utsiktene for sin utvikling, til å gjennomføre aktiviteter for utviklingen av statlig sektor av økonomien, på den begrunnelse av de viktigste bestemmelsene i den økonomiske politikken som føres på dette stadiet.

Det er direkte metoder for statlig reguleringøkonomi og indirekte. Den første er knyttet til bruk av administrative midler for å påvirke de økonomiske forholdene i landet. De er preget av den kraftige innflytelsen fra statlige organer på oppførselen til de aktuelle fagene og de forhold som er regulert av dem.

Dette uttrykkes i aksept av fagene i ledelsenbeslutninger i form av juridiske handlinger, juridisk bindende for adressatene og inneholdende direkte ordre for å utføre de nødvendige tiltakene. Ikke bare overtalelse, men tvang brukes. Slike metoder inkluderer lisensiering av entreprenørvirksomhet, statlig registrering av sine fag og mange andre.

Direkte metoder (administrativ regulering) er svært varierte. Disse inkluderer

- Tillatelse til å utføre visse handlinger (lisensiering);

- Obligatoriske instruksjoner for utførelse av handlinger eller forbud, samt registrering av dem

- fastsette grenser og kvoter

- utstedelse av statlige ordrer

- bruk av tvangsmidler og materielle sanksjoner

- Kontroll og tilsyn, og mange andre.

En spesielt viktig måte for statlig regulering av forretningssfæren og økonomien som helhet er systemet for beskatning og obligatorisk lisensiering.

Metoder for statlig regulering av økonomienindirekte basert på objektive økonomiske virkemidler. Det utføres indirekte, uten en åpen, kraftig innflytelse fra de styrende organers side. Dette skjer først og fremst gjennom opprettelse av forhold som kan påvirke motivasjonen til en viss økonomisk oppførsel (ved hjelp av insentiver, materielle insentiver og andre). Disse midlene inkluderer først og fremst finans- og pengepolitikk, prisverktøy, indirekte planlegging etc.

Absolutt alle tilstandsmetoderRegulering av økonomien er preget av felles (felles) mål og mål. De er alltid kledd i den nødvendige og hensiktsmessige juridiske, lovgivningsform. Juridiske regler for regulering inkluderer slike instrumenter som juridiske personer, kontrakter, eiendomsansvar etc.

</ p>>
Les mer: