/ / Den forsikrede hendelsen er en hendelse som oppstår i kontrakten

Den forsikrede hendelsen er en hendelse som har skjedd i kontrakten

I Russland er det mange forsikringerselskaper som tilbyr tjenester til publikum. I denne artikkelen snakker vi om det faktum at en forsikringshendelse er et fakultet, som innebærer garantert betaling til den forsikrede ved lov.

Typer forsikring

Forhold som beskytter rettighetene til enkeltpersoner ogjuridiske enheter, bestanddeler i Den Russiske Federasjon og kommunale organisasjoner ved forekomst av ubehagelige ulykker som bestemmes av kontrakten på bekostning av monetære midler dannet av forsikringsselskaper fra bidrag betalt eller andre midler, kalles forsikring. Det er obligatorisk og frivillig.

arter:

  • Personlig - medisinsk (helse, ulykker) og pensjon. På grunnlag av dette har mange forskjellige produkter blitt utviklet.
  • Sivilt ansvar (skade på helse eller eiendom til tredjepart - bedrifter eller borgere).
  • Eiendom (varer, eventuelle kjøretøyer, finansielle risikoer).
  • Reassuranse er et relasjonssystem som inkluderer overføring av en del av ansvaret fra en person til andre forsikringsselskaper.

Den forsikrede hendelsen er

Forholdet mellom forsikringsselskaper og forsikringstakere

Er forsikringssaken noe negativhendelsen? Denne erklæringen er underlagt forklaring på grunn av visse betingelser i kontrakten, der partenes forpliktelser må fremgå tydelig.

I henhold til loven er forsikringshendelsen ikke noen ugunstige omstendigheter som skjedde med den skadede, men hendelsene som har skjedd, er strengt fastsatt i kontraktsbetingelsene.

Forsikringsselskaper - stiftelser som tilbyr tjenesterå beskytte rettighetene til avdelingene og godta bestemmelsen om betaling av pengesummer i tilfelle uforutsette omstendigheter fastsatt i den avtalte avtalen mellom partene.

Forsikringsselskaper er personer (privat eller selskap) som betaler forsikringspremier og mottar kompensasjon ved forekomst av ulike negative konsekvenser foreskrevet i kontrakten.

Er en forsikringssak

Hva menes med forsikrede hendelser

Den forsikrede hendelsen er et bekreftet faktumskade på den forsikrede, som følge av at den forsikrede er forpliktet til å refundere den i samsvar med loven og vilkårene i den inngåtte kontrakten.

Den forsikrede hendelsen er:

  • Den kommer sykdom i helseforsikring.
  • En ulykke som skjedde da en bil ramte en ulykke.
  • Tyveri og ild av eiendom.
  • Konkurs.
  • Naturkatastrofer (oversvømmelser, stormer, orkaner).

Disse artene er gyldige bare når de erer spesifisert i fondets avtale, der det er fastsatt at forsikringshendelsen er fremkomsten av ugunstige forhold som det er nødvendig å søke på forsikringsselskapet. Han vil invitere takseren og foreta erstatning for tapene som påløper.

Den forsikrede hendelsen er

For tiden er det mange selskaper,som befestet sin sterke posisjon i forsikringsmarkedet. En av de største - "SOGAZ" Rosgosstrakh "" Ingosstrakh "" Harmony "" allianse "" RESO-Garantia "" Alfa Forsikring "" SSC "" VTB Forsikring "og" Insurance Group MSK ". Fond har et positivt omdømme, robuste reserver og er klar til å tilby sine kunder en rekke lønnsomme produkter.

</ p>>
Les mer: